พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (แดง)

พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (แดง) (อินโดนีเซีย: Partai Komunis Indonesia (merah), PKI Merah) เป็นพรรคการเมืองในอินโดนีเซียที่แยกตัวออกมาจากพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียใน พ.ศ. 2490 บุคคลสำคัญในกลุ่มนี้ที่แยกตัวออกมาได้แก่ โมฮามัด โจนี, อามีร์ ฮูซิน และแอล. อา. กาซิม ในวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2490 พวกเขาได้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แดงขึ้นมา เหตุที่แยกตัวออกมาเพราะมีความเห็นต่างกันเรื่องความเป็นผู้นำของซาร์โจโนในพรรคมากกว่าปัญหาในด้านทฤษฎี โจโนได้ต่อต้านแนวคิดของซาร์โจโนในการเปิดโอกาสให้มีการเจรจากับเนเธอร์แลนด์[1][2]

พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียได้ประกาศต่อต้านการแยกตัวและถือว่าตนเองเป็นตัวแทนของพรรคลัทธิมากซ์-เลนินเพียงพรรคเดียวในอินโดนีเซีย[1] ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2491 พรรคคอมมิวนิสต์แดงเป็นหนึ่งในพรรคการเมือง 20 พรรค ที่ลงนามสนับสนุนโปรแกรมแห่งชาติ[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Soe, Hok Gie. Orang-Orang di persimpangan kiri jalan. Bandung: MMU, 2005. pp. 110-112
  2. Klinken, Geert Arend van. Minorities, Modernity and the Emerging Nation: Christians in Indonesia, a Biographical Approach. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 199. Leiden: KITLV Press, 2003. p. 192
  3. Soe, Hok Gie. Orang-Orang di persimpangan kiri jalan. Bandung: MMU, 2005. pp. 110-188