โปรดเปรียบเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ en:MediaWiki:Guidedtour-tour-twa5.js

// The Wikipedia Adventure Mission 5

( function ( window, document, $, mw, gt ) {
 
//automatic api:edit function to send yourself messages
function sendMessage( targetPage, msgPage, linkTo ) {
	var api = new mw.Api();
	api.get( {
		'action' : 'query',
		'titles' : msgPage,
		'prop'  : 'revisions|info',
		'intoken' : 'edit',
		'rvprop' : 'content',
		'indexpageids' : 1
	} ).done( function (result) {
		result = result.query;
		var page = result.pages[result.pageids[0]];
		var text = page.revisions[0]['*'];
		api.post( {
			'action' : 'edit',
			'title' : targetPage,
			'appendtext' : "\n" + text,
			'summary' : 'สารใหม่ (สร้างโดยอัตโนมัติโดย [[WP:The Wikipedia Adventure|The Wikipedia Adventure]])',
			'token' : page.edittoken
		} ).done( function () {
			window.location.href = linkTo;
		} );
	} );
}
 
// Fail gracefully post-save but not postedit
var postEditButtons = [];
if ( mw.config.get( 'wgAction' ) === 'view' && !gt.isPostEdit() ) {
    postEditButtons.push( {
        name: 'คลิกเพื่อย้อนกลับไปแก้ไข',
        onclick: function() {
            window.location.href = new mw.Uri().extend( { action: 'edit' } ).toString();
        }
    } );
}

// Fail gracefully post-save but not postedit for visual editor
var postEditButtonsVisual = [];
if ( mw.config.get( 'wgAction' ) === 'view' && !gt.isPostEdit() ) {
    postEditButtonsVisual.push( {
        name: 'ย้อนกลับไปแก้ไข',
        onclick: function() {
            window.location.href = window.location.href +
"&veaction=edit";
        }
    } );
}

gt.defineTour( {
    name: 'twa5',
    shouldLog: true,
    steps: [ {

        //1
        title: 'เรากลับมาแล้ว! ',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>SocraTease ทายพวกเราด้วยคำถามน่าฉงน คือ เราจะทราบได้อย่างไรว่าสารสนเทศในวิกิพีเดียเป็นความจริง<br><br>นี่คือคำถามพิเศษ ซึ่งต้องการที่ที่พิเศษเพื่อหาคำตอบที่ฉลาดเช่นกัน<br><br>',
        overlay: true,
        onShow: gt.parseDescription,
        buttons: [ {
            name: 'ลองดูศาลาชุมชน',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Teahouse' ) + '?tour=twa5&step=2'   
        } ],
		allowAutomaticOkay: false

    }, {
        //2
        title: 'ศาลาชุมชนคืออะไร',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ศาลาชุมชน คือ พื้นที่ชุมชนสำหรับถามคำถามเกี่ยวกับวิกิพีเดีย และได้รับคำตอบที่เรียบง่ายแต่ตรงประเด็น จากผู้ช่วยที่ฉลาดและยินดีต้อนรับได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/Start' ) + '?tour=twa5&step=1' 
        } , { 
        	  name: 'ดื่มกาแฟเสียหน่อย',
            action:'next',     
        } ],

        allowAutomaticOkay: false,
        
    }, {
        //3
        title: 'ศาลาชุมชน = เจ๋ง.',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div> การขอความช่วยเหลือนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อการกลายเป็นผู้เขียนที่ยิ่งใหญ่ มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้เรียนรู้ที่นี่ และคนจำนวนมากที่จะช่วยเหลือคุณ<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Teahouse' ) + '?tour=twa5&step=2' 
        } , { 
        	  name: 'แบ่งปันปัญหากับศาลาชุมชน',
            action: 'next',
        } ],   
        
    }, {

        //4
        title: 'ถามเลย!',
        description: '<br>ความจริงกับวิกิพีเดีย<br><br>"สวัสดี ฉันมาใหม่ที่นี่และกำลังพยายามรู้จักวิกิพีเดียให้มากขั้น ฉันกำลังสงสัยว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าทุกอย่างบนวิกิพีเดียเป็น "จริง" หรือไม่<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
		    buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Teahouse' ) + '?tour=twa5&step=3' 
        } , { 
            name: 'Post it!',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Teahouse/1' ) + '?tour=twa5&step=5'
            } ],
}, {
        //5
        title: 'การถามเป็นสิ่งดี',
        description: 'ได้เครื่องมือใหม่: <b>ตรานักวิจัย</b><center>[[File:TWA badge 7.png|250px|link=]]</center><br> คุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคนตอบคำถามจากโรงน้ำชาของคุณแล้ว<br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'topRight',
        autoFocus: 'yes',
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Teahouse' ) + '?tour=twa5&step=4' 
        } , { 
            name: 'ดูคำตอบ',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Teahouse/2' ) + '?tour=twa5&step=6'
            } ],
        allowAutomaticOkay: false,
        
    }, {
        //6
        title: 'นี่สำคัญ',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>อย่างนั้นเราเขียนเฉพาะสิ่งที่เราพิสูจน์ยืนยันได้ในแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ ไม่ใช่ประสบการณ์ การวิจัยต้นฉบับหรือความเห็นส่วนบุคคลของคุณเอง เฉพาะสนเทศตีพิมพ์เท่านั้น<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Teahouse' ) + '?tour=twa5&step=5' 
        } , { 
            name: 'ลงลึกถึงการพิสูจน์ยืนยันได้*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/7template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/V' ) + '?tour=twa5&step=7'); }
        } ],   
        allowAutomaticOkay: false

}, {
        //7
        title: 'ท้าทายตัวคุณเอง...',
        description: '',
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
	      buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Teahouse/2' ) + '?tour=twa5&step=6' 
        } ]

} , {
        //8
        title: 'คุณเพิ่งได้ความสามารถการพิสูจน์ยืนยัน',
        description: 'ได้เครื่องมือใหม่: <b>ตราการพิสูจน์ยืนยันได้</b><center>[[File:TWA badge 8.png|250px|link=]]</center><br>มาใช้ความรู้ใหม่นี้กัน!<br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/V' ) + '?tour=twa5&step=7' 
        } , { 
            name: 'ดูสารของคุณ*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA', 'Wikipedia:TWA/MyTalk/5' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA' ) + '?tour=twa5&step=9'); }      
        } ],
        allowAutomaticOkay: false

} , {
        //9
        title: 'การแสวงแหล่งข้อมูล',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>มาดูว่า GaiaGirl มีอะไร</br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/Start' ) + '?tour=twa5&step=8' 
        } , { 
            name: 'มุ่งไปหน้าพูดคุยของโลก*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA/Earth', 'Wikipedia:TWA/Earth/Talk/1' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa5&step=10'); }      
        } ],
        allowAutomaticOkay: false
				
} , {
        //10
        title: '3 แหล่งข้อมูล',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>เหมือนกับว่า GaiaGirl ให้ตัวเลือกกับคุณ<br><br>การพิสูจน์ยืนยันได้บอกเราว่าเราต้องการแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ที่น่าเชื่อถือซึ่งมีชื่อเสียงในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความแม่นยำ แหล่งข้อมูลซึ่งเราพึ่งพาได้<br><br> ',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/Start' ) + '?tour=twa5&step=9' 
        } , { 
            name: 'แล้วอย่างไหนที่ดีที่สุด',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/8template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/RS' ) + '?tour=twa5&step=11'); }
        } ],   

        allowAutomaticOkay: false

}, {
        //11
        title: 'ท้าทายตัวคุณเอง...',
        description: 'คำใบ้: คุณสเรียนรู้ได้จากการทำผิดได้เท่า ๆ กับการทำถูกต้อง และคุณลองอีกได้เสมอ!',
        attachTo:'#contentSub',
        position: 'bottom',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false, 
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa5&step=10' 
        }],

}, {
        //12
        title: 'คุณเริ่มน่าเชื่อถือเองแล้ว',
        description: 'ได้เครื่องมือใหม่: <b>ตรานักแหล่งที่มา</b><center>[[File:TWA badge 9.png|250px|link=]]</center><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/RS' ) + '?tour=twa5&step=11' 
        } , { 
               name: 'ตอบ GaiaGirl*',
               onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/9template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/Start' ) + '?tour=twa5&step=13'); }
        } ],  
        allowAutomaticOkay: false

}, {
        //13
        title: 'มีอะไรอีก',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ขณะนี้พวกเรามีแหล่งอ้างอิง เราจะทำอะไรกับมัน<br><br>ขั้นแรก มาลองฝากบันทึกที่หน้าพูดคุย บอก GaiaGirl86 เกี่ยวกับความคิดของเรากัน<br><br>หืม... จะว่าอะไรดี<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa5&step=12' 
        },{
            name: 'ตอบ GaiaGirl',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/Reply' ) + '?tour=twa5&step=14'
            } ],
        allowAutomaticOkay: false

} , {
        //14
        title: 'ท้าทายตัวคุณเอง...',
        description: 'คำใบ้: คุณสเรียนรู้ได้จากการทำผิดได้เท่า ๆ กับการทำถูกต้อง และคุณลองอีกได้เสมอ!',
        attachTo:'#contentSub',
        position: 'bottom',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false, 
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/Start' ) + '?tour=twa5&step=13' 
        }],

    }, {
        //15
        title: 'ตอ GaiaGirl',
        description: '<br>คลิก แก้ไข เพื่อให้คุณสามารถฝากคำตอบถึง GaiaGirl<br><br>',
        attachTo: '#ca-edit',
        position: 'bottom',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/Reply' ) + '?tour=twa5&step=14' 
        }],
        shouldSkip: function() {
            return gt.hasQuery( { action: 'edit' } );
        }
 
    }, {
        //16
        title: 'คัดลอกสารของคุณด้านล่าง',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>: วารสาร Science และ Nature ดูเป็นแหล่งข้อมูลหนักแน่นและเกี่ยวข้องซึ่งมีชื่อเสียงดี ฉันว่าเราสามารถพึ่งพามันได้มากกว่าอย่างอื่นสำหรับบทความนี้ วิจัยได้ดี! <nowiki>~~~~</nowiki><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa5&step=15' 
        } , {
            name: 'คัดลอกแล้ว',
            action: 'next',
            } ],
 
} , {
        //17
        title: 'คำอธิบายอย่างย่อและบันทึก',
        description: '<br> แล้ว "ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ" ล่ะ แล้วคลิกบันทึกเพื่อให้แสดงสด<br><br>',
        attachTo: '#wpSave',
        position: 'bottom',
        autoFocus: 'yes',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
	      buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa5&step=16&action=edit' 
        } ], 
	      shouldSkip: function() {
            return gt.isPostEdit();
        },
        buttons: postEditButtons

} , {
        //18
        title: 'ไปต่อ!',
        description: 'ได้เครื่องมือใหม่: <b>ตราผู้ให้คำปรึกษา</b><center>[[File:TWA badge 10.png|250px|link=]]</center><br><br>ฉันลองดูที่หน้าพูดคุยของโลกและ GaiaGirl เพิ่มเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ลองดูสิ!',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa5&step=17&action=edit' 
        } , {
            name: 'ผจญภัยลึกลงไป*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "โปรดล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/10template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/5/End' ) + '?tour=twa5&step=19'); }
        } ], 
        allowAutomaticOkay: false

} , {
        //19
        title: 'ภารกิจที่ 5 สำเร็จ!',
        description: '<br>[[File:Northern mountains (short).ogg]]<br><b>เดินทางต่อไปภารกิจที่ 6...</b>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      buttons: [ {
	      	  name: 'ยินดีกับตัวเองหน่อย!',
            action: 'end'
        } ],
        allowAutomaticOkay: false
		     
}]
 
} );
 
} (window, document, jQuery, mediaWiki, mediaWiki.guidedTour ) ) ;