ผู้ใช้:SiriluxS/กระบะทราย

แม่แบบ:Pp-move-indef

Angkor Wat
Angkor Wat.jpg
ศาสนา
ศาสนาศาสนาฮินดู
ที่ตั้ง
ที่ตั้งเมืองพระนคร, จังหวัดเสียมราฐ, ประเทศกัมพูชา
ประเทศประเทศกัมพูชา
สถาปัตยกรรม
ประเภทKhmer
ผู้สร้างพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

Angkor Wat (เขมร: អង្គរវត្ត) was first a Hindu, then subsequently a Buddhist, temple complex in ประเทศกัมพูชา and the largest religious monument in the world. The temple was built by the Khmer King พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 in the early 12th century in ยโสธรปุระ (เขมร: យសោធរបុរៈ, present-day เมืองพระนคร), the capital of the จักรวรรดิขแมร์, as his state temple and eventual mausoleum. Breaking from the Shaivism tradition of previous kings, Angkor Wat was instead dedicated to พระวิษณุ. As the best-preserved temple at the site, it is the only one to have remained a significant religious center since its foundation. The temple is at the top of the high classical style of Khmer architecture. It has become a symbol of ประเทศกัมพูชา,[1] appearing on its national flag, and it is the country's prime attraction for visitors.

Angkor Wat combines two basic plans of Khmer temple architecture: the temple mountain and the later galleried temple, based on early Dravidian Architecture, with key features such as the Jagati. It is designed to represent เขาพระสุเมรุ, home of the devas in Hindu mythology: within a คูเมือง and an outer wall 3.6 กิโลเมตร (2.2 ไมล์) long are three rectangular galleries, each raised above the next. At the centre of the temple stands a quincunx of towers. Unlike most Angkorian temples, Angkor Wat is oriented to the west; scholars are divided as to the significance of this. The temple is admired for the grandeur and harmony of the architecture, its extensive bas-reliefs, and for the numerous devatas adorning its walls.

The modern name, Angkor Wat, means "Temple City" or "City of Temples" in Khmer; Angkor, meaning "city" or "capital city", is a vernacular form of the word nokor (នគរ), which comes from the ภาษาสันสกฤต word nagara (नगर).[2] วัด is the Khmer word for "temple grounds", derived from the ภาษาบาลี word "vatta" (वत्त).[3] Prior to this time the temple was known as Preah Pisnulok (Vara Vishnuloka in Sanskrit), after the posthumous title of its founder.[4]

แม่แบบ:Contains Khmer text แม่แบบ:Contains Indic text

Angkor *
Welterbe.svg  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
Angkor Wat during sunrise
ประเทศประเทศกัมพูชา
ภูมิภาค **Asia and the Pacific
ประเภทCultural
เกณฑ์พิจารณาI, II, III, IV
อ้างอิง668
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน1992 (คณะกรรมการสมัยที่ 16th)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

Historyแก้ไข

Angkor Wat lies 5.5 กิโลเมตร (3.4 ไมล์) north of the modern town of เสียมราฐ (เมือง), and a short distance south and slightly east of the previous capital, which was centred at ปราสาทบาปวน. It is in an area of Cambodia where there is an important group of ancient structures. It is the southernmost of Angkor's main sites.

According to one legend, the construction of Angkor Wat was ordered by Indra to act as a palace for his son Precha Ket Mealea.[5] According to the 13th century Chinese traveler Daguan Zhou, it was believed by some that the temple was constructed in a single night by a divine architect.[6]

The initial design and construction of the temple took place in the first half of the 12th century, during the reign of พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (ruled 1113 – c. 1150). Dedicated to พระวิษณุ, it was built as the king's state temple and capital city. As neither the foundation stela nor any contemporary inscriptions referring to the temple have been found, its original name is unknown, but it may have been known as "Varah Vishnu-lok" (literally "Holy Vishnu Location", Old Khmer Cl. Sanskrit") after the presiding deity. Work seems to have ended shortly after the king's death, leaving some of the bas-relief decoration unfinished.[7] In 1177, approximately 27 years after the death of Suryavarman II, Angkor was sacked by the Chams, the traditional enemies of the Khmer. Thereafter the empire was restored by a new king, พระเจ้าชัยวรมันที่ 7, who established a new capital and state temple (นครธม and the ปราสาทบายน respectively) a few kilometres to the north.

In the late 13th century, Angkor Wat gradually moved from Hindu to Theravada Buddhist use, which continues to the present day. Angkor Wat is unusual among the Angkor temples in that although it was somewhat neglected after the 16th century it was never completely abandoned, its preservation being due in part to the fact that its moat also provided some protection from encroachment by the jungle.[8]

One of the first Western visitors to the temple was António da Madalena, a Portuguese monk who visited in 1586 and said that it "is of such extraordinary construction that it is not possible to describe it with a pen, particularly since it is like no other building in the world. It has towers and decoration and all the refinements which the human genius can conceive of."[9] In the mid-19th century the temple was visited by the French naturalist and explorer, อ็องรี มูโอ, who popularised the site in the West through the publication of travel notes, in which he wrote:

"One of these temples—a rival to that of Solomon, and erected by some ancient มีเกลันเจโล—might take an honorable place beside our most beautiful buildings. It is grander than anything left to us by Greece or Rome, and presents a sad contrast to the state of barbarism in which the nation is now plunged."[10]

Mouhot, like other early Western visitors, found it difficult to believe that the Khmers could have built the temple, and mistakenly dated it to around the same era as Rome. The true history of Angkor Wat was pieced together only from stylistic and epigraphic evidence accumulated during the subsequent clearing and restoration work carried out across the whole Angkor site. There were no ordinary dwellings or houses or other signs of settlement including cooking utensils, weapons, or items of clothing usually found at ancient sites. Instead there is the evidence of the monuments themselves.[11]

Facade of Angkor Wat, a drawing by อ็องรี มูโอ
French postcard about Angkor Wat in 1911

Angkor Wat required considerable restoration in the 20th century, mainly the removal of accumulated earth and vegetation.[12] Work was interrupted by the civil war and เขมรแดง control of the country during the 1970s and 1980s, but relatively little damage was done during this period other than the theft and destruction of mostly post-Angkorian statues.[13]

The temple is a powerful symbol of Cambodia, and is a source of great national pride that has factored into Cambodia's diplomatic relations with France, the United States and its neighbor Thailand. A depiction of Angkor Wat has been a part of Cambodian national flags since the introduction of the first version circa 1863.[14] From a larger historical and even transcultural perspective, however, the temple of Angkor Wat did not became a symbol of national pride sui generis but had been inscribed into a larger politico-cultural process of French-colonial heritage production in which the original temple site was presented in French colonial and universal exhibitions in Paris and Marseille between 1889 and 1937.[15] Angkor Wat's aesthetics were also on display in the plaster cast museum of Louis Delaporte called musée Indo-chinois which existed in the Parisian Trocadero Palace from c.1880 to the mid-1920s.[16]

The splendid artistic legacy of Angkor Wat and other Khmer monuments in the เมืองพระนคร region led directly to France adopting Cambodia as a รัฐในอารักขา on 11 August 1863 and invading Siam to take control of the ruins. This quickly led to Cambodia reclaiming lands in the northwestern corner of the country that had been under Siamese (Thai) control since 1351 AD (Manich Jumsai 2001), or by some accounts, 1431 AD.[17] Cambodia gained independence from France on 9 November 1953 and has controlled Angkor Wat since that time.

Architectureแก้ไข

Site and planแก้ไข

 
General plan of Angkor Wat with central structure in the middle
 
Detailed plan of the central structure

Angkor Wat, located at 13°24′45″N 103°52′0″E / 13.41250°N 103.86667°E / 13.41250; 103.86667, is a unique combination of the temple mountain, the standard design for the empire's state temples and the later plan of concentric galleries. The temple is a representation of เขาพระสุเมรุ, the home of the gods: the central quincunx of towers symbolises the five peaks of the mountain, and the walls and moat the surrounding mountain ranges and ocean.[18] Access to the upper areas of the temple was progressively more exclusive, with the laity being admitted only to the lowest level.[19]

Unlike most Khmer temples, Angkor Wat is oriented to the west rather than the east. This has led many (including Glaize and ยอร์ช เซเดส์) to conclude that Suryavarman intended it to serve as his funerary temple.[20] Further evidence for this view is provided by the bas-reliefs, which proceed in a counter-clockwise direction—prasavya in Hindu terminology—as this is the reverse of the normal order. Rituals take place in reverse order during Brahminic funeral services.[12] The archaeologist Charles Higham also describes a container which may have been a funerary jar which was recovered from the central tower.[21] It has been nominated by some as the greatest expenditure of energy on the disposal of a corpse.[22] Freeman and Jacques, however, note that several other temples of Angkor depart from the typical eastern orientation, and suggest that Angkor Wat's alignment was due to its dedication to Vishnu, who was associated with the west.[18]

A further interpretation of Angkor Wat has been proposed by Eleanor Mannikka. Drawing on the temple's alignment and dimensions, and on the content and arrangement of the bas-reliefs, she argues that the structure represents a claimed new era of peace under King พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2: "as the measurements of solar and lunar time cycles were built into the sacred space of Angkor Wat, this divine mandate to rule was anchored to consecrated chambers and corridors meant to perpetuate the king's power and to honor and placate the deities manifest in the heavens above."[23][24] Mannikka's suggestions have been received with a mixture of interest and scepticism in academic circles.[21] She distances herself from the speculations of others, such as Graham Hancock, that Angkor Wat is part of a representation of the constellation Draco.[25]

Styleแก้ไข

 
Upper gallery at Angkor Wat

Angkor Wat is the prime example of the classical style of Khmer architecture—the Angkor Wat style—to which it has given its name. By the 12th century Khmer architects had become skilled and confident in the use of หินทราย (rather than brick or ศิลาแลง) as the main building material. Most of the visible areas are of sandstone blocks, while laterite was used for the outer wall and for hidden structural parts. The binding agent used to join the blocks is yet to be identified, although natural ยางไม้s or slaked lime have been suggested.[26]

Angkor Wat has drawn praise above all for the harmony of its design, which has been compared to the architecture of กรีซโบราณ and Rome. According to Maurice Glaize, a mid-20th-century conservator of Angkor, the temple "attains a classic perfection by the restrained monumentality of its finely balanced elements and the precise arrangement of its proportions. It is a work of power, unity and style."[27]

Architecturally, the elements characteristic of the style include: the ogival, redented towers shaped like lotus buds; half-galleries to broaden passageways; axial galleries connecting enclosures; and the cruciform terraces which appear along the main axis of the temple. Typical decorative elements are devatas (or apsaras), bas-reliefs, and on pediments extensive garlands and narrative scenes. The statuary of Angkor Wat is considered conservative, being more static and less graceful than earlier work.[28] Other elements of the design have been destroyed by looting and the passage of time, including gilded stucco on the towers, gilding on some figures on the bas-reliefs, and wooden ceiling panels and doors.[29]

Featuresแก้ไข

 
Aerial view of Angkor Wat

Outer enclosureแก้ไข

The outer wall, 1024 by 802 m and 4.5 m high, is surrounded by a 30 m apron of open ground and a moat 190 m wide. Access to the temple is by an earth bank to the east and a sandstone causeway to the west; the latter, the main entrance, is a later addition, possibly replacing a wooden bridge.[30] There are gopuras at each of the จุดทิศหลักs; the western is by far the largest and has three ruined towers. Glaize notes that this gopura both hides and echoes the form of the temple proper.[31] Under the southern tower is a statue of พระวิษณุ, known as Ta Reach, which may originally have occupied the temple's central shrine.[30] Galleries run between the towers and as far as two further entrances on either side of the gopura often referred to as "elephant gates", as they are large enough to admit those animals. These galleries have square pillars on the outer (west) side and a closed wall on the inner (east) side. The ceiling between the pillars is decorated with lotus rosettes; the west face of the wall with dancing figures; and the east face of the wall with balustered windows, dancing male figures on prancing animals, and devatas, including (south of the entrance) the only one in the temple to be showing her teeth.

The outer wall encloses a space of 820,000 square metres (203 acres), which besides the temple proper was originally occupied by the city and, to the north of the temple, the royal palace. Like all secular buildings of Angkor, these were built of perishable materials rather than of stone, so nothing remains of them except the outlines of some of the streets.[32] Most of the area is now covered by forest. A 350 m causeway connects the western gopura to the temple proper, with naga balustrades and six sets of steps leading down to the city on either side. Each side also features a library with entrances at each cardinal point, in front of the third set of stairs from the entrance, and a pond between the library and the temple itself. The ponds are later additions to the design, as is the cruciform terrace guarded by lions connecting the causeway to the central structure.[32]

Central structureแก้ไข

 
Miniature model of the central structure of Angkor Wat. In the foreground the cruciform terrace which lies in front of the central structure.

The temple stands on a terrace raised higher than the city. It is made of three rectangular galleries rising to a central tower, each level higher than the last. Mannikka interprets these galleries as being dedicated to the king, พระพรหม, the moon, and พระวิษณุ.[7] Each gallery has a gopura at each of the points, and the two inner galleries each have towers at their corners, forming a quincunx with the central tower. Because the temple faces west, the features are all set back towards the east, leaving more space to be filled in each enclosure and gallery on the west side; for the same reason the west-facing steps are shallower than those on the other sides.

The outer gallery measures 187 by 215 m, with pavilions rather than towers at the corners. The gallery is open to the outside of the temple, with columned half-galleries extending and buttressing the structure. Connecting the outer gallery to the second enclosure on the west side is a cruciform cloister called Preah Poan (the "Hall of a Thousand Gods"). Buddha images were left in the cloister by pilgrims over the centuries, although most have now been removed. This area has many inscriptions relating the good deeds of pilgrims, most written in Khmer but others in Burmese and Japanese. The four small courtyards marked out by the cloister may originally have been filled with water.[33] North and south of the cloister are libraries.

Beyond, the second and inner galleries are connected to each other and to two flanking libraries by another cruciform terrace, again a later addition. From the second level upwards, devatas abound on the walls, singly or in groups of up to four. The second-level enclosure is 100 by 115 m, and may originally have been flooded to represent the ocean around เขาพระสุเมรุ.[34] Three sets of steps on each side lead up to the corner towers and gopuras of the inner gallery. The very steep stairways represent the difficulty of ascending to the kingdom of the gods.[35] This inner gallery, called the Bakan, is a 60 m square with axial galleries connecting each gopura with the central shrine, and subsidiary shrines located below the corner towers. The roofings of the galleries are decorated with the motif of the body of a snake ending in the heads of lions or ครุฑs. Carved lintels and pediments decorate the entrances to the galleries and to the shrines. The tower above the central shrine rises 43 m to a height of 65 m above the ground; unlike those of previous temple mountains, the central tower is raised above the surrounding four.[36] The shrine itself, originally occupied by a statue of Vishnu and open on each side, was walled in when the temple was converted to เถรวาท, the new walls featuring standing Buddhas. In 1934, the conservator George Trouvé excavated the pit beneath the central shrine: filled with sand and water it had already been robbed of its treasure, but he did find a sacred foundation deposit of ทองคำเปลว two metres above ground level.[37]

Decorationแก้ไข

 
Devatas are characteristic of the Angkor Wat style.
 
Decoration on the corner
 
The bas-relief of the Churning of the Sea of Milk shows พระวิษณุ in the centre, his turtle อวตาร Kurma below, asuras and devas to left and right, and อัปสร and พระอินทร์ above.

Integrated with the architecture of the building, and one of the causes for its fame is Angkor Wat's extensive decoration, which predominantly takes the form of bas-relief friezes. The inner walls of the outer gallery bear a series of large-scale scenes mainly depicting episodes from the Hindu epics the รามายณะ and the มหาภารตะ. Higham has called these, "the greatest known linear arrangement of stone carving".[38] From the north-west corner anti-clockwise, the western gallery shows the Battle of Lanka (from the Ramayana, in which พระราม defeats ทศกัณฐ์) and the Battle of Kurukshetra (from the Mahabharata, showing the mutual annihilation of the Kaurava and ปาณฑพ clans). On the southern gallery follow the only historical scene, a procession of พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2, then the 32 นรกs and 37 สวรรค์s of Hindu mythology.

On the eastern gallery is one of the most celebrated scenes, the Churning of the Sea of Milk, showing 92[39] asuras and 88 devas using the serpent Vasuki to churn the sea under Vishnu's direction (Mannikka counts only 91 asuras, and explains the asymmetrical numbers as representing the number of days from the เหมายัน to the วิษุวัต, and from the equinox to the summer อายัน).[40] It is followed by Vishnu defeating asuras (a 16th-century addition). The northern gallery shows Krishna's victory over Bana (where according to Glaize, "The workmanship is at its worst"[41]) and a battle between the Hindu gods and asuras. The north-west and south-west corner pavilions both feature much smaller-scale scenes, some unidentified but most from the Ramayana or the life of พระกฤษณะ.

Angkor Wat is decorated with depictions of อัปสร and devata; there are more than 1,796 depictions of devata in the present research inventory.[42] Angkor Wat architects employed small apsara images (30–40 cm) as decorative motifs on pillars and walls. They incorporated larger devata images (all full-body portraits measuring approximately 95–110 cm) more prominently at every level of the temple from the entry pavilion to the tops of the high towers. In 1927, Sappho Marchal published a study cataloging the remarkable diversity of their hair, headdresses, garments, stance, jewelry and decorative flowers, which Marchal concluded were based on actual practices of the Angkor period.[43][44]

Construction techniquesแก้ไข

The stones, as smooth as polished marble, were laid without mortar with very tight joints that are sometimes hard to find. The blocks were held together by mortise and tenon joints in some cases, while in others they used dovetails and gravity. The blocks were presumably put in place by a combination of elephants, coir ropes, pulleys and bamboo scaffolding. Henri Mouhot noted that most of the blocks had holes 2.5 cm in diameter and 3 cm deep, with more holes on the larger blocks. Some scholars have suggested that these were used to join them together with iron rods, but others claim they were used to hold temporary pegs to help manoeuvre them into place.

The monument was made out of enormous amounts of sandstone, as much as Khafre's pyramid in Egypt (over 5 million tons). This sandstone had to be transported from Mount Kulen, a quarry approximately 25 ไมล์ (40 กิโลเมตร) to the northeast. The stone was presumably transported by raft along the Siem Reap river. This would have to have been done with care to avoid overturning the rafts with such a large amount of weight. One modern engineer estimated it would take 300 years to complete Angkor Wat today.[45] Yet the monument was begun soon after Suryavarman came to the throne and was finished shortly after his death, no more than 40 years.

 
Angkor Wat viewed from across the moat

Virtually all of its surfaces, columns, lintels even roofs are carved. There are miles of reliefs illustrating scenes from Indian literature including unicorns, griffins, winged dragons pulling chariots as well as warriors following an elephant-mounted leader and celestial dancing girls with elaborate hair styles. The gallery wall alone is decorated with almost 1,000 square metres of bas reliefs. Holes on some of the Angkor walls indicate that they may have been decorated with bronze sheets. These were highly prized in ancient times and were a prime target for robbers. While excavating Khajuraho, Alex Evans, a stonemason and sculptor, recreated a stone sculpture under 4 ฟุต (1.2 เมตร), this took about 60 days to carve.[46] Roger Hopkins and Mark Lehner also conducted experiments to quarry limestone which took 12 quarrymen 22 days to quarry about 400 tons of stone.[47] The labor force to quarry, transport, carve and install so much sandstone must have run into the thousands including many highly skilled artisans. The skills required to carve these sculptures were developed hundreds of years earlier, as demonstrated by some artifacts that have been dated to the seventh century, before the Khmer came to power.[22][45]

Angkor Wat todayแก้ไข

World Monuments Fund video on conservation of Angkor Wat

The Archaeological Survey of India carried out restoration work on the temple between 1986 and 1992.[48] Since the 1990s, Angkor Wat has seen continued conservation efforts and a massive increase in tourism. The temple is part of the Angkor มรดกโลก, established in 1992, which has provided some funding and has encouraged the Cambodian government to protect the site.[49] The German Apsara Conservation Project (GACP) is working to protect the devatas and other bas-reliefs which decorate the temple from damage. The organisation's survey found that around 20% of the devatas were in very poor condition, mainly because of natural erosion and deterioration of the stone but in part also due to earlier restoration efforts.[50] Other work involves the repair of collapsed sections of the structure, and prevention of further collapse: the west facade of the upper level, for example, has been buttressed by scaffolding since 2002,[51] while a Japanese team completed restoration of the north library of the outer enclosure in 2005.[52] World Monuments Fund began conservation work on the Churning of the Sea of Milk Gallery in 2008 after several years of conditions studies. The project restored the traditional Khmer roofing system and removed cement used in earlier restoration attempts that had resulted in salts entering the structure behind the bas-relief, discoloring and damaging the sculpted surfaces. The main phase of work ended in 2012, and the final component will be the installation of finials on the roof of the gallery in 2013.

Microbial biofilms have been found degrading sandstone at Angkor Wat, Preah Khan, and the Bayon and West Prasat in Angkor. The dehydration and radiation resistant filamentous cyanobacteria can produce organic acids that degrade the stone. A dark filamentous fungus was found in internal and external ปราสาทพระขรรค์ samples, while the alga Trentepohlia was found only in samples taken from external, pink-stained stone at ปราสาทพระขรรค์.[53]

Angkor Wat has become a major tourist destination. In 2004 and 2005, government figures suggest that, respectively, 561,000 and 677,000 foreign visitors arrived in Siem Reap province, approximately 50% of all foreign tourists in Cambodia for both years.[54] The site has been managed by the private SOKIMEX group since 1990, which rented it from the Cambodian government. The influx of tourists has so far caused relatively little damage, other than some รอยขูดขีดเขียน; ropes and wooden steps have been introduced to protect the bas-reliefs and floors, respectively. Tourism has also provided some additional funds for maintenance—as of 2000 approximately 28% of ticket revenues across the whole เมืองพระนคร site was spent on the temples—although most work is carried out by foreign government-sponsored teams rather than by the Cambodian authorities.[55]

Since Angkor Wat has seen significant growth in tourism throughout the years องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ and its International Co-ordinating Committee for the Safeguarding and Development of the Historic Site of Angkor (ICC), in association with representatives from the Royal Government and APSARA, organized seminars to discuss the concept of "cultural tourism".[56] Wanting to avoid commercial and mass tourism, the seminars emphasized the importance of providing high quality accommodation and services in order for the Cambodian government to benefit economically, while also incorporating the richness of Cambodian culture.[56] In 2001, this incentive resulted in the concept of the "Angkor Tourist City" which would be developed with regard to traditional Khmer architecture, contain leisure and tourist facilities, and provide luxurious hotels capable of accommodating large amounts of tourists.[56]

The prospect of developing such large tourist accommodations has encountered concerns from both APSARA and the ICC, claiming that previous tourism developments in the area have neglected construction regulations and more of these projects have the potential to damage landscape features.[56] Also, the large scale of these projects have begun to threaten the quality of the nearby town's water, sewage, and electricity systems.[56] It has been noted that such high frequency of tourism and growing demand for quality accommodations in the area, such as the development of a large highway, has had a direct effect on the underground water table, subsequently straining the structural stability of the temples at Angkor Wat.[56] Locals of Siem Reap have also voiced concern over the charming nature and atmosphere of their town being compromised in order to entertain tourism.[56] Since this charming local atmosphere is the key component to projects like Angkor Tourist City, local officials continue to discuss how to successfully incorporate future tourism without sacrificing local values and culture.[56]

At the สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Tourism Forum 2012, both parties have agreed โบโรบูดูร์ and Angkor Wat to become sister sites and the provinces will become sister provinces. Two Indonesian airlines are considering the opportunity to open a direct flight from ยอกยาการ์ตา, ประเทศอินโดนีเซีย to เสียมราฐ (เมือง).[57]

อ้างอิงแก้ไข

 1. "Government ::Cambodia". CIA World Factbook.
 2. Chuon Nath Khmer Dictionary (1966, Buddhist Institute, Phnom Penh)
 3. Cambodian-English Dictionary by Robert K. Headley, Kylin Chhor, Lam Kheng Lim, Lim Hak Kheang, and Chen Chun (1977, Catholic University Press)
 4. "Angkor Vat". APSARA Authority. 2004. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 6 พฤษภาคม 2008. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2008. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |deadurl= ถูกละเว้น แนะนำ (|url-status=) (help)
 5. J. Hackin; Clayment Huart; Raymonde Linossier; Raymonde Linossier; H. de Wilman Grabowska; Charles-Henri Marchal; Henri Maspero; Serge Eliseev (1932). Asiatic Mythology:A Detailed Description and Explanation of the Mythologies of All the Great Nations of Asia. p. 194.
 6. daguan Zhou (2007). A Record of Cambodia: The Land and Its People. Translated by Peter Harris. Silkworm Books.
 7. 7.0 7.1 "Angkor Wat, 1113–1150". The Huntington Archive of Buddhist and Related Art. College of the Arts, The Ohio State University. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2008.
 8. Glaize, The Monuments of the Angkor Group p. 59.
 9. Higham, The Civilization of Angkor pp. 1–2.
 10. Quoted in Brief Presentation by Venerable Vodano Sophan Seng
 11. Time Life Lost Civilizations series: Southeast Asia: A Past Regained (1995) p. 67–99
 12. 12.0 12.1 Glaize p. 59.
 13. APSARA authority, The Modern Period: The war
 14. Flags of the World, Cambodian Flag History
 15. Falser, Michael (2011). Krishna and the Plaster Cast. Translating the Cambodian Temple of Angkor Wat in the French Colonial Period.
 16. Falser, Michael (2013). From Gaillon to Sanchi, from Vézelay to Angkor Wat. The Musée Indo-Chinois in Paris: A Transcultural Perspective on Architectural Museums..
 17. Cambodge: The Cultivation of a Nation, 1860–1945 by Penny Edwards. 2007. ISBN 978-0-8248-2923-0
 18. 18.0 18.1 Freeman and Jacques p. 48.
 19. Glaize p. 62.
 20. The diplomatic envoy Zhou Da Guan sent by Emperor เตมูร์ ข่าน to Angkor in 1295 reported that the head of state was buried in a tower after his death, and he referred to Angkor Wat as a mausoleum
 21. 21.0 21.1 Higham, The Civilization of Angkor p. 118.
 22. 22.0 22.1 Scarre, Chris editor "The Seventy Wonders of the Ancient World", p. 81–85 (1999) Thames & Hudson, London
 23. Mannikka, Eleanor. Angkor Wat, 1113–1150. (This page does not cite an author's name.)
 24. Stencel, Robert, Fred Gifford, and Eleanor Moron. "Astronomy and Cosmology at Angkor Wat." Science 193 (1976): 281–287. (Mannikka, née Moron)
 25. Transcript of Atlantis Reborn, broadcast BBC2 4 November 1999.
 26. German Apsara Conservation Project Building Techniques, p. 5.
 27. Glaize p. 25.
 28. APSARA authority, Angkor Vat Style
 29. Freeman and Jacques p. 29.
 30. 30.0 30.1 Freeman and Jacques p. 49.
 31. Glaize p. 61.
 32. 32.0 32.1 Freeman and Jacques p. 50.
 33. Glaize p. 63.
 34. Ray, Lonely Planet guide to Cambodia p. 195.
 35. Ray p. 199.
 36. Briggs p. 199.
 37. Glaize p. 65.
 38. Higham, Early Cultures of Mainland Southeast Asia p. 318.
 39. Glaize
 40. Described in Michael Buckley, The Churning of the Ocean of Milk
 41. Glaize p. 69.
 42. Angkor Wat devata inventory - February 2010
 43. Sappho Marchal, Khmer Costumes and Ornaments of the Devatas of Angkor Wat.
 44. "Apsara" Wikipedia Contributors, Wikipedia, The Free Encyclopedia accessed 12 January 2013 available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Apsara#Cambodia
 45. 45.0 45.1 Time Life Lost Civilizations series: Southeast Asia: A Past Regained (1995) p. 67–99, 116, 117, 132, 133
 46. "Lost Worlds of the Kama Sutra" History channel
 47. Lehner, Mark The Complete Pyramids, London: Thames and Hudson (1997)p. 202–225 ISBN 0-500-05084-8.
 48. "Activities Abroad#Cambodia". Archaeological Survey of India.
 49. Hing Thoraxy, Achievement of "APSARA"
 50. German Apsara Conservation Project, Conservation, Risk Map, p. 2.
 51. "Infrastructures in Angkor Park". Yashodhara no. 6: January – June 2002. APSARA Authority. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2008.
 52. "The Completion of the Restoration Work of the Northern Library of Angkor Wat". APSARA Authority. 3 มิถุนายน 2005. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 พฤษภาคม 2008. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2008. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |deadurl= ถูกละเว้น แนะนำ (|url-status=) (help)
 53. Gaylarde CC; Rodríguez CH; Navarro-Noya YE; Ortega-Morales BO (กุมภาพันธ์ 2012). "Microbial biofilms on the sandstone monuments of the Angkor Wat Complex, Cambodia". Current Microbiology. 64: 85–92.
 54. "Executive Summary from Jan–Dec 2005". Tourism of Cambodia. Statistics & Tourism Information Department, Ministry of Tourism of Cambodia. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 เมษายน 2008. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2008. {{cite web}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |deadurl= ถูกละเว้น แนะนำ (|url-status=) (help)
 55. Tales of Asia, Preserving Angkor: Interview with Ang Choulean (13 October 2000)
 56. 56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.5 56.6 56.7 Winter, Tim (2007). "Rethinking tourism in asia". Annals of Tourism Research. 34: 27. doi:10.1016/j.annals.2006.06.004.
 57. "Borobudur, Angkor Wat to become sister sites". 13 มกราคม 2012.

Bibliographyแก้ไข

 • Albanese, Marilia (2006). The Treasures of Angkor (Paperback). Vercelli: White Star Publishers. ISBN 88-544-0117-X. {{cite book}}: |format= ต้องการ |url= (help)
 • Briggs, Lawrence Robert (1951, reprinted 1999). The Ancient Khmer Empire. White Lotus. ISBN 974-8434-93-1.
 • Forbes, Andrew; Henley, David (2011). Angkor, Eighth Wonder of the World. Chiang Mai: Cognoscenti Books. ASIN: B0085RYW0O
 • Freeman, Michael and Jacques, Claude (1999). Ancient Angkor. River Books. ISBN 0-8348-0426-3.
 • Higham, Charles (2001). The Civilization of Angkor. Phoenix. ISBN 1-84212-584-2.
 • Higham, Charles (2003). Early Cultures of Mainland Southeast Asia. Art Media Resources. ISBN 1-58886-028-0.
 • Hing Thoraxy. Achievement of "APSARA": Problems and Resolutions in the Management of the Angkor Area.
 • Jessup, Helen Ibbitson; Brukoff, Barry (2011). Temples of Cambodia - The Heart of Angkor (Hardback). Bangkok: River Books. ISBN 978-616-7339-10-8. {{cite book}}: |format= ต้องการ |url= (help)CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 • Petrotchenko, Michel (2011). Focusing on the Angkor Temples: The Guidebook, 383 pages, Amarin Printing and Publishing, 2nd edition, ISBN 978 616 305 096 0
 • Ray, Nick (2002). Lonely Planet guide to Cambodia (4th edition). ISBN 1-74059-111-9.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข