ปัจจุบันผู้ใช้นี้ถูกบล็อก หน่วยปูมการบล็อกล่าสุดแสดงด้านล่างนี้เพื่อการอ้างอิง:

  • 18:43, 10 กรกฎาคม 2563 B20180 คุย ส่วนร่วม บล็อก 1.47.0.0/16 คุย โดยมีเวลาหมดอายุเมื่อ 3 เดือน (เฉพาะผู้ใช้นิรนาม, ปิดใช้งานการสร้างบัญชี, ไม่สามารถแก้ไขหน้าคุยกับผู้ใช้ของตนเอง) ({{บล็อกโดยผู้ตรวจสอบผู้ใช้-กว้าง‎}})
ดูปูมแบบเต็ม

ไม่มีหน้าผู้ใช้ของ 1.47.37.138

หน้านี้ควรจะถูกสร้างและแก้ไขโดย 1.47.37.138