ผู้ใช้:พงศ์ สาริตาจินดา/หน้าทดลอง

มณฑลทหารบกที่ 19[1]แก้ไข

 
ตราสัญลักษณ์มณฑลทหารบกที่ 19
 
กองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 19

มณฑลทหารบกที่  ๑๙ ได้แปรสภาพจาก จังหวัดทหารบกสระแก้ว  ตามพระราชกฤษฎีกา  และกฎกระทรวง  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ทำให้ได้รับพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น ๒ จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด                

มณฑลทหารบกที่ ๑๙ ได้จัด บก.ส่วนแยก เพื่อประสานการปฏิบัติกับ กกล.กปช.จต. และส่วนราชการในพื้นที่  พร้อมดูแลชุดประสานงานประจำพื้นที่  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยปัจจุบัน  ตั้งอยู่ที่วัดคมบาง อ.เมือง จว.จันทบุรี

ประวัติมณฑลทหารบกที่19[2]แก้ไข

พ.ศ.๒๕๑๒ จัดตั้งเป็น จังหวัดทหารบก ปราจีนบุรี  (ส่วนแยกอรัญประเทศ)  ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๗๐๓/๑๒  ลง  ๒๗  ส.ค.๑๒  

·     พ.ศ. ๒๕๓๕  ทบ. แปรสภาพหน่วยจังหวัดปราจีนบุรี  (ส่วนแยกอรัญประเทศ)  เป็นจังหวัดทหารบกปราจีนบุรี ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๗๖/๓๕  ลง  ๑๐ มิ.ย.๓๕    

·     พ.ศ.๒๕๓๙ ทบ. เปลี่ยนนามหน่วย  จังหวัดทหารบก ปราจีนบุรี เป็น จังหวัดทหารบกสระแก้ว   ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๕๒/๓๙  ลง ๑๓ มี.ค.๓๙

·     พ.ศ.๒๕๔๙ ทบ.ยกเลิก อจย.๕๑ - ๓๐๑  ( ๕ ส.ค.๓๑) ซึ่งใช้อยู่เดิม และอนุมัติ อจย. ของ จทบ.ส.ก. ใหม่ เป็น อจย.๕๑ - ๓๐๑ (๕ ส.ค.๓๑)   ฉบับแก้ไข   ผบ.จทบ.ส.ก.   อัตรา พล.ต. , รอง ผบ.จทบ.ส.ก. อัตรา พ.อ.(พ)

·     มณฑลทหารบกที่ ๑๙ แปรสภาพจากจังหวัดทหารบกสระแก้ว ตามพระราชกฤษฎีกา “แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘” และ กฎกระทรวง “กำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบก พ.ศ.๒๕๕๘” ให้ประกาศใช้และมีผลการปฏิบัติตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ที่ตั้งแก้ไข

ปัจจุบันหน่วย มทบ.๑๙    มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ค่ายสุรสิงหนาท   เขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ    อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และมีที่ตั้งหน่วยปกติอยู่ที่ บ.ทุ่งพระ ต.ท่าเกษม  อ.เมือง จ.สระแก้ว

การจัดแก้ไข

มณฑลทหารบกที่ ๑๙ บรรจุกำลังใน อัตราลด ระดับ ๒ มีหน่วยในอัตรา ดังนี้.

·      บก.มทบ.๑๙

·      ร้อย.มทบ.๑๙

·      ร้อย.สห.มทบ.๑๙

·      นฝ.นศท.มทบ.๑๙

·      รพ.ค่ายสุรสิงหนาท  

·      มว.ดย.มทบ.๑๙

·      สง.สด.จว.ส.ก.

·      สง.สด.จว.จ.บ.

· สง.สด.จว.ต.ร.

ภารกิจแก้ไข

  1. บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของ ทบ.ตามที่ กห.กำหนด
  2. รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รวมทั้งศาลทหารการคดี และการเรือนจำ
  3. ดำเนินการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่
  4. สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่
  5. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

การสนับสนุนหน่วยในพื้นที่แก้ไข

การสนับสนุนหน่วย มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สนับสนุนตามสาย ปกติ ประกอบด้วยแก้ไข

·     ร.๑๒ รอ. ค่ายไพรีระย่อเดช  ต.ท่าเกษม  อ.เมือง  จ.สระแก้ว

·     ร.๑๒พัน.๑ รอ.ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว

·     ร.๑๒พัน.๒ รอ. ค่ายนิมมาณกลยุทธ  ต.แซร์ออ  อ.วัฒนานคร

·     ร.๑๒พัน.๓ รอ. ค่ายสุรสิงหนาท ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

·     กรม.ทพ.๑๒  ต.ศาลาลำดวน  อ.เมือง  จ.สระแก้ว

·      กรม.ทพ.๑๓  ต.วังทอง   อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว

การสนับสนุนหน่วยซึ่งปฏิบัติราชการสนามแผนป้องกันประเทศแก้ไข

·     กกล.บูรพา

·     สน.ปทก.ศปก.ทภ.๑  

ส่วนแหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ตัวอย่าง[3]

ส่วนแหล่งข้อมูลอ้งอิงแก้ไข

  1. "มณฑลทหารบก", วิกิพีเดีย, 2020-11-19, สืบค้นเมื่อ 2021-01-14
  2. "กำลังสร้าง มณฑลทหารบกที่ 19", วิกิพีเดีย, สืบค้นเมื่อ 2021-02-04
  3. https://surasing.rta.mi.th/