ปัตตาเวีย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ปัตตาเวีย หรือ บาตาเวีย (Batavia) อาจหมายถึง

สถานที่ในอดีตแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข