ปัตตาเวีย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ปัตตาเวีย หรือ บาตาเวีย (Batavia) อาจหมายถึง

สถานที่ในอดีต แก้ไข

อื่น ๆ แก้ไข