ปรีชา ดิษยนันทน์

พลเรือตรี ปรีชา ดิษยนันทน์ หัวหน้ากองดุริยางค์ทหารเรือ กองทัพเรือ ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2508 เป็นผู้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ภิรมย์รัก เมื่อ พ.ศ. 2502

พลเรือตรีปรีชา ดิษยนันทน์