ปราสาทดราเคินบวร์ค

ปราสาทดราเคินบวร์ค (เยอรมัน: Schloss Drachenburg) เป็นปราสาทส่วนตัว สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบพระราชฐานระหว่างปี ค.ศ. 1882–1884 โดยบารอนชเตฟัน ฟอน ซาร์เทอร์ (Stephan von Sarter) นายธนาคารชาวเยอรมัน สร้างจนแล้วเสร็จในระยะเวลาเพียงสองปี ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเขาดราเคินเฟลด์ในเมืองเคอนิจส์วินเทอร์ ปัจจุบัน กรรมสิทธิ์ในปราสาทหลังนี้เป็นของรัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน

ปราสาทดราเคินบวร์ค

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้