ประเทศเปรูในแพนอเมริกันเกมส์

ประเทศเปรูในแพนอเมริกันเกมส์

จำนวนเหรียญแก้ไข

ปี การเข้าร่วมการแข่งขัน       รวม
1951 แพนอเมริกันเกมส์ 1951 2 5 7 14
1955 แพนอเมริกันเกมส์ 1955 0 0 0 0
1959 แพนอเมริกันเกมส์ 1959 0 2 5 7
1963 แพนอเมริกันเกมส์ 1963 0 1 1 2
1967 แพนอเมริกันเกมส์ 1967 0 2 1 3
1971 แพนอเมริกันเกมส์ 1971 0 1 4 5
1975 แพนอเมริกันเกมส์ 1975 1 1 0 2
1979 แพนอเมริกันเกมส์ 1979 0 1 2 3
1983 แพนอเมริกันเกมส์ 1983 1 1 6 8
1987 แพนอเมริกันเกมส์ 1987 0 4 3 7
1991 แพนอเมริกันเกมส์ 1991 0 0 3 3
1995 แพนอเมริกันเกมส์ 1995 0 3 4 7
1999 แพนอเมริกันเกมส์ 1999 0 2 6 8
2003 แพนอเมริกันเกมส์ 2003 1 1 8 10
2007 แพนอเมริกันเกมส์ 2007 0 4 8 12
2011 แพนอเมริกันเกมส์ 2011 0 2 5 7
2015 แพนอเมริกันเกมส์ 2015 3 3 6 12
รวมทั้งหมด 8 33 69 110

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข