ประเทศเบลีซในแพนอเมริกันเกมส์

ประเทศเบลีซ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน แพนอเมริกันเกมส์ ครั้งที่ 4 ในปี ค.ศ. 1967[1]

จำนวนเหรียญแก้ไข

ปี อ้างอิง แพนอเมริกันเกมส์ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1951 [2] แพนอเมริกันเกมส์ 1951 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1955 [3] แพนอเมริกันเกมส์ 1955 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1959 [4] แพนอเมริกันเกมส์ 1959 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1963 [5] แพนอเมริกันเกมส์ 1963 ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขัน
1967 [6] แพนอเมริกันเกมส์ 1967 0 0 0 0
1971 [7] แพนอเมริกันเกมส์ 1971 0 0 0 0
1975 [8] แพนอเมริกันเกมส์ 1975 0 0 0 0
1979 [9] แพนอเมริกันเกมส์ 1979 0 0 1 1
1983 [10] แพนอเมริกันเกมส์ 1983 0 0 1 1
1987 [11] แพนอเมริกันเกมส์ 1987 0 0 0 0
1991 [12] แพนอเมริกันเกมส์ 1991 0 0 0 0
1995 [13] แพนอเมริกันเกมส์ 1995 0 0 0 0
1999 [14] แพนอเมริกันเกมส์ 1999 0 0 0 0
2003 [15] แพนอเมริกันเกมส์ 2003 0 0 0 0
2007 [16] แพนอเมริกันเกมส์ 2007 0 0 0 0
2011 [17] แพนอเมริกันเกมส์ 2011 0 0 0 0
2015 แพนอเมริกันเกมส์ 2015 0 0 0 0
รวม 0 0 2 2

อ้างอิงแก้ไข

 1. [1]
 2. Buenos Aires 1951 (ภาษาโปรตุเกส), Rio de Janeiro, Brazil: Brazilian Olympic Committee, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 3. Mexico City 1955 (ภาษาโปรตุเกส), Rio de Janeiro, Brazil: Brazilian Olympic Committee, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 4. Chicago 1959 (ภาษาโปรตุเกส), Rio de Janeiro, Brazil: Brazilian Olympic Committee, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 5. São Paulo 1963 (ภาษาโปรตุเกส), Rio de Janeiro, Brazil: Brazilian Olympic Committee, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 6. Winnipeg, 1967 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 7. Cali, 1971 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 8. Mexico City, 1975 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 9. San Juan, 1979 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 10. Caracas, 1983 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 11. Indianapolis, 1987 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 12. Havana, 1991 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 13. Mar del Plata, 1995 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 14. Winnipeg, 1999 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 15. Santo Domingo, 2003 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 16. Official Results of the XV Pan American Games (PDF), Rio de Janeiro, Brazil: Rio de Janeiro 2007 Organizing Committee, November 9, 2009, สืบค้นเมื่อ November 9, 2009.
 17. Guadalajara, 2011 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.