ประเทศบาฮามาสในแพนอเมริกันเกมส์

ประเทศบาฮามาส ได้เข้าร่วมการแข่งขันแพนอเมริกันเกมส์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 หรือครั้งที่ 2 ของมหกรรมกีฬา

จำนวนเหรียญ แก้

ฤดูร้อน แก้

 ปี อ้างอิง ครั้งที่ การแข่งขัน  ลำดับที่ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1951 [1] I แพนอเมริกันเกมส์ 1951 ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
1955 [2] II แพนอเมริกันเกมส์ 1955 0 0 0 0
1959 [3] III แพนอเมริกันเกมส์ 1959 9th 2 0 0 2
1963 [4] IV แพนอเมริกันเกมส์ 1963 0 0 0 0
1967 [5] V แพนอเมริกันเกมส์ 1967 0 0 0 0
1971 [6] VI แพนอเมริกันเกมส์ 1971 0 0 0 0
1975 [7] VII แพนอเมริกันเกมส์ 1975 0 0 0 0
1979 [8] VIII แพนอเมริกันเกมส์ 1979 16th 0 1 0 1
1983 [9] IX แพนอเมริกันเกมส์ 1983 16th 0 1 0 1
1987 [10] X แพนอเมริกันเกมส์ 1987 18th 0 2 3 5
1991 [11] XI แพนอเมริกันเกมส์ 1991 18th 0 1 1 2
1995 [12] XII แพนอเมริกันเกมส์ 1995 20th 0 2 1 3
1999 [13] XIII แพนอเมริกันเกมส์ 1999 11th 2 0 1 3
2003 [14] XIV แพนอเมริกันเกมส์ 2003 19th 0 2 0 2
2007 [15] XV แพนอเมริกันเกมส์ 2007 15th 2 2 3 7
2011 [16] XVI แพนอเมริกันเกมส์ 2011 15th 1 1 1 3
2015 XVII แพนอเมริกันเกมส์ 2015 24th 2 2 2 6
รวม 18th 9 14 12 35

อ้างอิง แก้

 1. Buenos Aires 1951 (ภาษาโปรตุเกส), Rio de Janeiro, Brazil: Brazilian Olympic Committee, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 2. Mexico City, 1955 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 3. Chicago, 1959 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 4. São Paulo, 1963 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, October 30, 2011, สืบค้นเมื่อ October 30, 2011.
 5. Winnipeg, 1967 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 6. Cali, 1971 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 7. Mexico City, 1975 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 8. San Juan, 1979 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 9. Caracas, 1983 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 10. Indianapolis, 1987 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 11. Havana, 1991 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 12. Mar del Plata, 1995 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 13. Winnipeg, 1999 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 14. Santo Domingo, 2003 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.
 15. Official Results of the XV Pan American Games (PDF), Rio de Janeiro, Brazil: Rio de Janeiro 2007 Organizing Committee, November 9, 2009, สืบค้นเมื่อ November 9, 2009.
 16. Guadalajara, 2011 (ภาษาโปรตุเกส), São Paulo, Brazil: Universo Online, November 1, 2011, สืบค้นเมื่อ November 1, 2011.