ประเทศนิการากัวในแพนอเมริกันเกมส์

ประเทศนิการากัวได้เข้าร่วมการแข่งขันแพนอเมริกันเกมส์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 และไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในปี ค.ศ. 1955, ค.ศ. 1963 และ ค.ศ. 1979

จำนวนเหรียญ

แก้
ปี การเข้าร่วมการแข่งขัน       รวม
1951 แพนอเมริกันเกมส์ 1951 0 0 0 0
1959 แพนอเมริกันเกมส์ 1959 0 0 0 0
1967 แพนอเมริกันเกมส์ 1967 0 0 0 0
1971 แพนอเมริกันเกมส์ 1971 0 0 0 0
1975 แพนอเมริกันเกมส์ 1975 0 0 1 1
1983 แพนอเมริกันเกมส์ 1983 0 1 0 1
1987 แพนอเมริกันเกมส์ 1987 0 0 0 0
1991 แพนอเมริกันเกมส์ 1991 0 1 2 3
1995 แพนอเมริกันเกมส์ 1995 0 2 2 4
1999 แพนอเมริกันเกมส์ 1999 0 0 0 0
2003 แพนอเมริกันเกมส์ 2003 0 0 0 0
2007 แพนอเมริกันเกมส์ 2007 0 0 2 2
2011 แพนอเมริกันเกมส์ 2011 0 0 0 0
2015 แพนอเมริกันเกมส์ 2015 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 0 4 7 11