ประตูควังฮวา

ประตูควังฮวา เป็นประตูหลักและเป็นประตูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของพระราชวังคย็องบก ก่อสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1392 ในรัชสมัยพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน ประตูนี้เคยพังทลายลงหลายครั้งและได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นหลายครั้ง จนกระทั่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้อีกครั้งในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประตูควังฮวา
Gyeongbokgung-Gwanghwamun-01.jpg
ฮันกึล광화문
ฮันจา光化門
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงGwanghwamun