บ๊วย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

บ๊วย เป็นสำเนียงฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วของคำภาษาจีนว่า (สำเนียงกลางว่า เหมย์) และอาจหมายถึง