บิตลิส (ตุรกี: Bitlis; เคิร์ด: Bilîs, อาร์มีเนีย: Բաղեշ) คือเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศตุรกี และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบิตลิส ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ด[1] ที่มีจำนวนราว 65,169 คน (รวมทั้งในหมู่บ้านข้างเคียง) จากสถิติของปี ค.ศ. 2000.

แผนที่แสดงตำแหน่งของเขตบิตลิส

บิตลิสตั้งอยู่ราว 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ราว 15 กิโลเมตรจากฝั่งทะเลสาบวาน ทางฝั่งที่ชันของลุ่มแม่น้ำบิตลิสซึ่งเป็นแควของแม่น้ำไทกริส เศรษฐกิจของบิตลิสขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมที่รวมทั้งผลไม้ ธัญพืช และยาสูบ การอุตสาหกรรมยังมีเป็นจำนวนจำกัด และมักจะเป็นงานหนัง การผลิตผลิตผลที่เกี่ยวกับยาสูบ และการทอผ้าและทอผ้าหยาบ การคมนาคมติดต่อกับศูนย์กลางอื่นทำได้โดยทางบกและทางน้ำโดยใช้ทะเลสาบวาน ภูมิอากาศของบิตลิสเป็นอากาศที่มีฤดูหนาวที่ยาวนานและมีหิมะตกหนัก ฤดูร้อนร้อนจัดและมีความชื้นสูง

อ้างอิง แก้