บาติสตา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก บาทิสตา)

บาติสตา (Batista) เป็นชื่อนามสกุลในภาษาสเปนและโปรตุเกส ซึ่งแปลว่า "สมาชิกนิกายหนึ่งของคริสเตียน ที่มีพิธีล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำ" ซึ่งอาจจะหมายถึง

บุคคล แก้