บันได (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

บันได อาจหมายถึง

  • บันได สิ่งที่ใช้สำหรับเคลื่อนที่ขึ้นที่สูง
  • บริษัทบันได บริษัทผลิตของเล่นและเกมของญี่ปุ่น