บอซาซอ (โซมาลี: Boosaaso; อาหรับ: بوساسو; อิตาลี: Bosaso) เป็นเมืองในประเทศโซมาเลีย และเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐพุนต์แลนด์ ซึ่งเป็นรัฐปกครองตนเองของโซมาเลีย ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ ติดกับอ่าวเอเดน มีประชากร 700,000 คน เมืองนี้ค่อนข้างสงบเมื่อเทียบกับเมืองทางใต้ของโซมาเลีย

บอซาซอ