น้ำหนักอะตอม

ระวังสับสนกับ มวลอะตอม

น้ำหนักอะตอม (atomic weight) เป็นค่ามวลเฉลี่ยของไอโซโทปทุกตัวของธาตุเคมีนั้นๆ ที่พบในสิ่งแวดล้อมเฉพาะ มวลอะตอมของ ไอโซโทป เป็มมวลสัมพัทธ์ของไอโซโทป ที่วัดค่าโดย คาร์บอน-12

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข