น้ำตกตาดเลาะ (ลาว: ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ) อยู่ห่างจากเมืองสาละวันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เกิดจากการไหลของแม่น้ำเซเซดลงสู่ด้านล่าง เป็นน้ำตกที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในลาวและจำหน่ายให้ประเทศไทย ตัวน้ำตกสูง 10 เมตร มีน้ำตกที่อยู่ด้านบนของน้ำตกตาดเลาะคือน้ำตกจาดลัง มีรีสอร์ทสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว