การเวก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก นกการเวก)

การเวก อาจหมายถึง

  • นกการเวก
    • นกการเวก, ชื่อนกในเรื่องปรัมปรา เชื่อกันว่ามีอยู่ในป่าหิมพานต์ บินสูงเหนือเมฆ ร้องเพราะ สัตว์ทั้งหลายได้ยินก็หยุดชะงักไป, ชื่ออื่น ๆ ก็เรียก เช่น วายุภักษ์ ปักษาวายุภักษ์ หรือ นกกินลม
    • นกการเวก (bird of paradise), ชื่อนกในวงศ์ Paradisaeidae มีหลายสกุล หลายชนิด ทุกชนิดมีสีสันสวยงาม พบเฉพาะในเกาะนิวกินี เกาะใกล้เคียง และตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ที่รู้จักกันมากที่สุด คือ ชนิด Paradisaea apoda
  • ต้นการเวก (climbing ylang-ylang), ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Artabotrys siamensis Miq. ในวงศ์ Annonaceae ดอกหอมอ่อน กลีบดอกคล้ายกระดังงาจีน แต่ขนาดเล็กกว่า, กระดังงัว กระดังงาเถา หรือ หนามควายนอน ก็เรียก
  • แมวการเวก, แมวไทยสายพันธุ์หนึ่ง ดำทั้งตัว เว้นแต่จมูกที่เป็นแต้มขาว และดวงตาเหลืองดังอำพัน
  • กลุ่มดาวนกการเวก (Apus), กลุ่มดาวจาง ๆ ทางซีกฟ้าใต้กลุ่มหนึ่ง
  • การเวก เสียงทอง, นักร้องลูกทุ่งชาวไทย มีชื่อเสียงเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 25