ธงนาวีโปแลนด์

ธงนาวี (หรือ ธงศึก) แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ (โปแลนด์: bandera wojenna Rzeczypospolitej Polskiej) iลักษณะอย่างธงชาติแบบมีตราแผ่นดิน ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซวสองแฉก. ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1919 โดย กองทัพเรือโปแลนด์

ธงนาวีโปแลนด์
แบบการสร้างธงนาวีโปแลนด์

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • Russocki Stanisław; Kuczyński Stefan; Willaume Juliusz (1970). Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów (ภาษาโปแลนด์). Warsaw: Wiedza Powszechna.
  • (โปแลนด์) Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Insignia of the Polish Armed Forces Act of 19 February 1993), Dz.U. z 1993 r. Nr 34, poz. 154

}}

แม่แบบ:Europe-flag-stub แม่แบบ:Poland-mil-stub