ทีเอ็นที (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

TNT หรือ T.N.T. อาจหมายถึง

  • ไตรไนโตรโทลูอีน สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของวัตถุระเบิด
  • TNT N.V. บริษัทขนส่งข้ามชาติของดัชต์

โทรทัศน์แก้ไข

  • สถานีโทรทัศน์ในออสเตรเลีย
  • ช่องโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา