ทาเกรุ

ชื่อผู้ชาย

ทาเกรุ หรือ ทาเครุ อาจหมายถึง

บุคคลแก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข