ทาน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ทาน อาจหมายถึง

  • ทานหมายถึงการให้ ใช้ในบริบททางศาสนา
  • ยันหรือรับไว้ มักใช้กับ "ต้าน" รวมเป็น "ต้านทาน"
  • ตรวจหรือสอบให้ตรงกับต้นฉบับ มักใช้ว่า "ตรวจทาน" หรือ "สอบทาน"
  • การรับประทานอาหาร บางครั้งในภาษาพูดกร่อนคำเหลือเพียงการทานอาหาร