ถนนโพธิ์กลาง

ถนนโพธิ์กลาง เป็นถนนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เชื่อมระหว่างห้าแยกหัวรถไฟ กับถนนราชดำเนินบริเวณคูเมืองนครราชสีมาที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ถนนโพธิ์กลางเป็นถนนแยกที่สามของห้าแยกหัวรถไฟ ถนนโพธิ์กลางตัดผ่านถนนเทศบาล ถนนเกษตร(ตรอกเกษตร) ถนนโยธา และถนนบัวรอง

ถนนโพธิ์กลางเป็นถนนสายหลักแนวตะวันตก-ตะวันออก ตัดผ่านเขตชุมชนที่มีความหนาแน่นมากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา แต่ถนนบางช่วงมีแค่สองช่องทางซึ่งไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน


สถานที่สำคัญที่แนวถนนตัดผ่านแก้ไข