ตุ๊กตา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ตุ๊กตา อาจหมายถึง