ตราแผ่นดินของโอลันด์

ตราแผ่นดินของหมู่เกาะโอลันด์ เป็นรูปตรากวางสีน้ำตาลบนพื้นโล่สีฟ้า ตราแผ่นดินแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้

ตราแผ่นดินของหมู่เกาะโอลันด์
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราหมู่เกาะโอลันด์
เริ่มใช้ค.ศ. 1962
โล่กวางแดงสีเหลือง ในกรอบสีฟ้า