ตราแผ่นดินของอับฮาเซีย

ตราแผ่นดินของอับฮาเซีย เริ่มใช้เมื่อวันที่ พ.ศ. 2535 มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูป นักขี่ม้าบนหลังม้าสีเหลือง อยู่ระหว่างดาวแปดแฉกสีเหลืองสามดอก พื้นหลังสีเงินและเขียว
ตราแผ่นดินของอับฮาเซีย
Coat of arms of Abkhazia.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐอับฮาเซีย
เริ่มใช้พ.ศ. 2535
โล่พื้นหลังสีเงินและเขียว, นักขี่ม้าบนหลังม้าสีเหลือง อยู่ระหว่างดาวแปดแฉกสีเหลืองสามดอก

ตราแผ่นดินของอับฮาเซียรูปแบบอื่นๆแก้ไข

ตราแผ่นดินของอับฮาเซียในอดีตแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข