ตราแผ่นดินของสวิตเซอร์แลนด์

ตราแผ่นดินของสวิสเซอร์แลนด์ ไม่ปรากฏปีที่ใช้ตราปัจจุบัน มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูป ธงชาติสวิสเซอร์แลนด์
ตราแผ่นดินของสวิสเซอร์แลนด์
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสมาพันธรัฐสวิส
โล่ธงชาติสวิสเซอร์แลนด์

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้