ดเวนัตซัตสตูเลียฟ (แก้ความกำกวม)

ดเวนัตซัตสตูเลียฟ (รัสเซีย: Двенадцать стульев, Dvenadtsat stulyev แปลว่า เก้าอี้สิบสองตัว) เป็นนวนิยายคลาสสิกแปลกใหม่ ประพันธ์ในปี 1928 โดยนักประพันธ์โซเวียตในโอเดสซาอีล์ฟและเปตรอฟ นวนิยายได้รับการดัดแปลงในสื่ออื่น ๆ:

ดเวนัตซัตสตูเลียฟ อาจหมายถึง:

ภาพยนตร์แก้ไข

การประสานเสียงแก้ไข