ดอริค

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ดอริก)

ดอริก เป็นคำวิเศษณ์ของคำว่า "ดอเรียน" ที่อาจจะหมายถึง