ดวงตา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ดวงตา สามารถหมายถึง

  • ตา ส่วนรับแสงสะท้อนของร่างกาย ทำให้สามารถมองเห็น และรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้
  • ดวงตา ตุงคะมณี นักแสดงชาวไทย
  • ดวงตา คงทอง นักร้องเพลงลูกทุ่งชาวไทย