ดรอยด์ (บางครั้งก็ใช้เรียกแอนดรอยด์แบบสั้นๆ) เป็นหุ่นยนต์ เป็นเครื่องจักรโดยมีปัญญาประดิษฐ์ พวกมันถูกใช้ในหลายที่ มักเป็นงานที่ต้อยต่ำเกินไปหรือไม่ก็อันตรายเกินไปสำหรับมนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่น ดรอยด์ยังถูกใช้ในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างการแพทย์และซ่อมบำรุง

อาร์ทู-ดีทู(ซ้าย)และซี-ทรีพีโอ(ขวา) ดรอยด์ซ่อมบำรุงและดรอยด์สัมพันธภาพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในสงครามโคลนและสงครามกลางเมืองกาแลกติก

มันขึ้นอยู่กับว่าถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ใด ดรอยด์นั้นเชื่อฟัง แข็งแรง มีประโยชน์หลายด้าน มีความจำดีเสียส่วนใหญ่ และมีความสามารถในการคำนวณและตัวเลข ด้วยเอกลักษณ์เหล่านี้ทำให้พวกมันเหมาะกับงานหลาย ๆ งาน แม้ว่าบางทีตัวที่ราคาถูกก็จะไม่ค่อยดีนัก และแบบที่ไม่ได้รับการพัฒนาก็มีข้อจำกัดในการทำงาน นี่เป็นข้อด้อยที่ชัดเจน ผู้ออกแบบได้เผชิญหน้ากับปัญหาพื้นฐาน การสร้างให้ดรอยด์ฉลาดเกินไป ก็อาจลงท้ายด้วยการที่มันคิดกบฏ ในทางกลับกัน ดรอยด์ที่มีความฉลาดไม่เพียงพอ ก็กลับไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยปกติแล้วชื่อของดรอยด์จะเป็นตัวเลขหรือไม่ก็อักษร

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้