ซูเปอร์ออกไซด์ หรือชื่อเก่าที่เลิกใช้แล้วว่า ไฮเปอร์ออกไซด์[1] เป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยแอนไอออนซูเปอร์ออกไซด์ซึ่งมีสูตรเคมีเป็น O2 ชื่อตามระบบว่า ไดออกไซด์(1-) แอนไอออนซูเปอร์ออกไซด์มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยารีดักชันอิเล็กตรอนเดี่ยวของไดออกซิเจน O2 ซึ่งพบได้บ่อยในธรรมชาติ[2] ด้วยมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (unpaired electron) หนึ่งคู่ ไอออนซูเปอร์ออกไซด์จึงเป็นอนุมูลอิสระ (free radical) และเป็นพาราแมกเนติก (paramagnetic) เช่นเดียวกับไดออกซิเจนเก

โครงสร้างลิวอิสของซูเปอร์ออกไซด์ อิเล็กตรอนวงนอกหกตัวของแต่ละอะตอมออกซิเจนแสดงในสีดำ อะตอมทั้งสองมีการแบ่งอิเล็กตรอน (กลาง) อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแสดงในมุมซ้ายบน และอิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาและแสดงประจุลบแสดงในสีแดง

อ้างอิง แก้

  1. IUPAC: Red Book. p. 73 and 320.
  2. Sawyer, D. T. Superoxide Chemistry, McGraw-Hill, doi:10.1036/1097-8542.669650