ซูซาน คาลวิน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ซูซาน คาลวิน เป็นตัวละครในนิยาย ของ ไอแซค อาซิมอฟ นักหุ่นยนต์ศาสตร์รุ่นบุกเบิกในโลกสมัยโบราณ เธอเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีหุ่นยนต์จนมีความก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหุ่นยนต์และกฎ 3 ข้อของหุ่นยนต์ การอยู่ร่วมกันของมนุษย์และหุ่นยนต์และอื่นๆ อีกมากมาย (ปรากฏตัวใน เรื่องข้าคือหุ่นยนต์ )