ซินเหวิน หลิ่วสรือ เฟิน

ซินเหวิน หลิ่วสรือ เฟิน(จีน:新闻60分)เป็นรายการของซีซีทีวี 4 ที่มีสถานะเทียบเท่าข่าวภาคเช้า ออกอากาศทุกวัน เวลา 07:00-08:00 น. และยุติการออกอากาศลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เนื่องจากคำสั่งถอดกลางคัน เพื่อนำเวลาไปทำข่าวภาคสาย ของจงกั๋วซินเหวิน


รูปแบบรายการแก้ไข

จะเป็นรายการข่าว ความยาว 1 นาที มีทั้งหมด 3 ช่วง


โต๊ะของรายการแก้ไข


ดูเพิ่มแก้ไข