บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เทศมณฑลซินจู๋ เป็นเทศมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีเมืองหลวงชื่อ จู๋เป่ย มีเนื้อที่ 1,427.59 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 461,600 คน ความหนาแน่น 323 คนต่อตารางกิโลเมตร