ซิทดเจฮูติ (พระนามมีความหมายว่า "ธิดาของเทพธอท") เป็นเจ้าหญิงและพระราชินีแห่งราชวงศ์ที่สิบเจ็ดตอนปลายของอียิปต์ พระองค์เป็นพระราชธิดาของฟาโรห์ทาโอที่หนึ่งและพระราชินีเตติสฮอร์ริ และเป็นพระมเหสีของฟาโรห์ทาโอที่สอง พระองค์เป็นพระมารดาของเจ้าหญิงอาโมส

ซิทดเจฮูติ ในไฮเออโรกลีฟ
<
G26Z4G39t
>

ซิทดเจฮูติ
Sꜣt Ḏḥwty
ธิดาแห่งเทพธอท
ซิทดเจฮูติ
พระอัครมเหสี
หน้ากากทองคำของพระนางซิทดเจฮูติ
คู่อภิเษกฟาโรห์ทาโอที่สอง
พระราชบุตรอาโมส
ราชวงศ์ราชวงศ์ที่สิบเจ็ด
พระราชบิดาฟาโรห์ทาโอที่หนึ่ง
พระราชมารดาเตติสฮอร์ริ

สุสาน แก้

พระศพในรูปของมัมมี่ของพระนางซิทดเจฮูติ ถูกค้นพบเมื่อราวปี ค.ศ. 1820 พร้อมกับโลงศพหน้ากากทอง, หัวใจด้วงสคารับ และผ้าลินินที่หลานสาวของพระองค์ พระราชินีอาโมส-เนเฟอร์ทาริ บริจาคในการฝังพระศพ