ซาลามังกา (ชิลี)

ซาลามังกา (Salamanca) เป็นเมืองที่ชิลีและชุมชนในเรอ

Salamanca, Chile Collage.jpg
ซาลามังกาเมืองและชุมชน