ซาลามังกา (ชิลี)

ซาลามังกา (Salamanca) เป็นเมืองที่ชิลีและชุมชนในจังหวัดโชอาปา แคว้นโกกิมโบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกราว 30 กิโลเมตร ของเมืองอิยาเปล

Salamanca, Chile Collage.jpg
ซาลามังกาเมืองและชุมชน

เมืองตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำโชอาปาในหุบเขาโชอาปา ตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1844 เมืองมีสนามบินลัสบรูฆัส (Las Brujas Airport)