ซาลามังกา (ชิลี)

Salamanca, Chile Collage.jpg
ซาลามังกาเมืองและชุมชน

ซาลามังกา (Salamanca) เป็นเมืองที่ชิลีและชุมชนในเรอ