ซัลวาดอร์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ซัลวาดอร์ สามารถหมายถึง