ซังคท์เพิลเทิน (เยอรมัน: Sankt Pölten) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของรัฐนีเดอร์เอิสเตอร์ไรช์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย มีประชากร 52,048 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012) ตั้งขึ้นเป็นเมืองอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1159

ซังคท์เพิลเทิน