ซังคท์เพิลเทิน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ซังคท์เพิลเทิน (เยอรมัน: Sankt Pölten) เป็นเมืองหลวงของรัฐโลเวอร์ออสเตรีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย มีประชากร 52,048 คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐโลเวอร์ออสเตรีย ตั้งขึ้นเป็นเมืองอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1159

ซังคท์เพิลเทิน