ช่องว่างความกว้างศูนย์

ช่องว่างความกว้างศูนย์ (ZWSP ย่อมาจาก zero-width space) คืออักขระควบคุมที่ใชัในการเรียงพิมพ์ เพื่อแสดงขอบเขตของคำสำหรับระบบประมวลข้อความในคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเว้นวรรค ปกติแล้วช่องว่างความกว้างศูนย์จะเป็นตัวแบ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เราจะเห็นได้เมื่อกระจายช่องไฟ (justification) ของข้อความอย่างเต็มที่ ในหน้า HTML ช่องว่างนี้สามารถใช้เป็นจุดตัดแบ่งคำยาว เพื่อให้ขึ้นบรรทัดใหม่ที่จุดตัดเมื่อคำนั้นยาวเกินกว่าบรรทัด แทนที่การใช้แท็กที่ไม่มาตรฐาน <wbr/> อย่างไรก็ตามอักขระนี้ก็ไม่ได้รองรับในเบราว์เซอร์ทุกชนิด โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์รุ่น 6 หรือต่ำกว่า

ช่องว่างความกว้างศูนย์มีรหัสยูนิโคด U+200B [1] และมี HTML เอนทิตี เป็น &#8203; หรือ &#x200B; บางเบราว์เซอร์ก็รองรับรหัส &zwsp; ด้วย [2]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข