ช็อง ช็อล (เกาหลี: 정철, 18 ธันวาคม 1536 - 7 กุมภาพันธ์ 1594) เกิดเมื่อ ค.ศ. 1536 (พ.ศ. 2079) เป็นขุนนางและนักเขียนคนสำคัญในสมัยกลางราชวงศ์โชซ็อน มีนามปากกาว่า กเยฮัม (계함) และ ซงกัง (송강) มีผลงานเขียนจำนวนมาก

ช็อง ช็อล
정철.jpg
เกิด18 ธันวาคม พ.ศ. 2079
ถึงแก่กรรม7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2137 (57 ปี)
อาชีพขุนนาง นักเขียน
นามปากกากเยฮัม
ซงกัง

ช็อง ช็อล ถึงแก่กรรมเมื่อ ค.ศ. 1594 (พ.ศ. 2137) ในรัชสมัยพระเจ้าซ็อนโจ