หาด

(เปลี่ยนทางจาก ชายหาด)

หาด หรือ ชายหาด คือที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ โดยมากเป็นเนินทราย[1] มักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอ (transient feature) จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (dynamic environment)

  • ฤดูร้อน หาดจะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อย
  • ฤดูหนาว หาดประกอบด้วยหาดกรวด (shingle beach) มีความลาดชันสูง
ชายหาดในอังกฤษ

หาดทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว[ต้องการอ้างอิง]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข