จัสติซลีก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

จัสติซลีก โดยหลักจะหมายถึงทีมซูเปอร์ฮีโร่ในหนังสือการ์ตูนอเมริกันที่จัดพิมพ์โดยดีซีคอมิกส์ จัสติซลีก อาจหมายถึง