จับ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

จับ อาจหมายถึง

 • กริยา
  • สัมผัส, อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตลอดจนกำไว้ ยึดไว้; เกาะ เช่น นกจับคอน
  • การจับตัว (ฟิสิกส์), ติด เช่น เขม่าจับก้นหม้อ
  • คราส, กินหรือกลืน ในความว่า คราสจับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์
  • การเริ่ม, เริ่ม เช่น จับเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นไป
  • การรวมตัว, จับกลุ่ม, รวมกันเป็นหมู่
  • การจับตา
   • ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา
   • คอยเฝ้าสังเกต, จ้องระวังระไว
  • การจับผิด, จับความผิดของผู้อื่น, สรรหาเอาผิดจนได้
  • การจับเวลา, ดูเวลาที่ใช้ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นในการแข่งขันกีฬา, ดูเวลาให้ตรงตามที่กำหนด
  • การจับจ่าย, ใช้เงินซื้อหา, มักใช้เข้าคู่กับคำ ใช้สอย เป็น จับจ่ายใช้สอย
 • กฎหมาย
  • การจับ, เกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี เช่น จับผู้ร้าย, (กฎ) เกาะกุมตัวไว้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, จับกุม ก็ว่า
  • จับตาย, จับตัวมาให้ได้ แม้ว่าจะต้องทำให้ตาย
  • จับเป็น, จับตัวมาให้ได้ โดยไม่ทำให้ตาย
  • การจับจอง, เข้าครอบครองที่ดินสาธารณะไว้เพื่อตน
 • การแพทย์
  • จับไข้, อาการที่เป็นไข้ เรียกว่า จับไข้
  • จับสั่น, ชื่อไข้ที่เกิดเพราะถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด มีอาการหนาวและสั่น, ไข้จับสั่น หรือ ไข้มาลาเรีย ก็เรียก (อังกฤษ: malaria fever, malaria, paludism)
  • จับหืด, อาการที่คนกำลังหอบหายใจไม่ทันเนื่องจากหืดกำเริบ
  • การจับเส้น
   • บีบนวดเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว
   • โดยปริยายหมายถึงรู้จักเอาใจผู้ที่จะให้ผลประโยชน์แก่ตน
  • จับโปง, ลมที่ทำให้ปวดเมื่อยตามข้อต่าง ๆ
 • วัฒนธรรม ความเชื่อ
  • จับมือ
   • การจับมือ (ทักทาย), ทักทายตามธรรมเนียมตะวันตกโดยบุคคล 2 คน ประสานมือขวาของกันและกันแล้วเขย่า
   • การจับมือ (นาฏศิลป์), เรียกอาการที่ครูสอนโดยจับมือผู้เริ่มเรียนให้ทำตามในการสอนบางวิชาเช่น ฟ้อนรำ ดนตรี หรืองานฝีมือบางอย่าง เช่น จับมือรำ, จับมือตีระนาด
   • โดยปริยายหมายถึงร่วมมือกัน เช่น ชาวบ้านจับมือกันพัฒนาแหล่งน้ำ
  • การจับยาม, นับยามตามหลักยามสามตา (ตรีเนตร) โดยนับตามหลัก 3 หลัก คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร เวียนกันไป โดยนับขึ้นต้นที่อาทิตย์ ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างขึ้น ให้นับเวียนขวาจากอาทิตย์ไปยังจันทร์และอังคาร ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างแรม ให้นับเวียนซ้ายจากอาทิตย์ไปยังอังคารและจันทร์ แล้วทำนายตามตำรา.
  • จับระบำ
   • กระบวนรำท่าต่าง ๆ
   • เริ่มฟ้อนรำ
  • จับลมปราณ, วิธีกำหนดดูความคล่องของลมหายใจเข้าออกว่าฤกษ์ดีหรือฤกษ์ร้าย
  • จับลิงหัวค่ำ, การเล่นเรื่องเบ็ดเตล็ดก่อนจะเล่นเรื่องที่แสดงจริงเพื่อเรียกคนดูเช่นในการเล่นหนังตะลุง หนังใหญ่ หรือโขน
  • จับปิ้ง, เครื่องปิดของลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น, กระจับปิ้ง จะปิ้ง ตะปิ้ง หรือ ตับปิ้ง ก็เรียก
  • จับยี่กี, การเล่นพนันของจีนชนิดหนึ่ง มีไพ่ทำด้วยไม้แผ่นบาง ๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12 แผ่น
 • ของกิน
  • กิริยาที่ทำขนมจีนให้เป็นหัว ๆ เรียกว่าจับขนมจีน, ลักษณนามของขนมจีนว่า จับ หรือ หัว เช่น ขนมจีน 5 จับ หรือ ขนมจีน 5 หัว
  • จับกิ้ม, ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง มี 10 อย่าง เช่น ฟักเชื่อม ถั่วตัด งาตัดข้าวพอง มักใช้เป็นของไหว้เจ้า
  • จับฉ่าย
   • ชื่ออาหารอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลาย ๆ อย่าง
   • ภาษาปากหมายถึง ของต่าง ๆ ที่ปะปนกันไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด
 • คน
  • จับกัง, กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, ใช้เรียกผู้รับจ้างทำงานต่าง ๆ
 • อื่น ๆ