จังหวะ โดยทั่วไปหมายถึง "การเคลื่อนที่ที่ได้สร้างรูปแบบที่ต่อเนื่องขององค์ประกอบหนักและเบา หรือในลักษณะตรงกันข้ามหรือแตกต่างกัน"[1] ความหมายทั่วไปคือ การเกิดซ้ำหรือการมีแบบแผนของเวลา สิ่งนี้เกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นวัฏจักรซึ่งมีภาวะเป็นคาบหรือ ความถี่ของสิ่งใดก็ตาม ตั้งแต่หลักไมโครวินาทีไปจนถึงหลายวินาที ไปจนถึงหลายนาทีหรือหลายชั่วโมง จนถึงใช้เวลานานหลายปี

จังหวะมีความสัมพันธ์และแตกต่างจากจังหวะเคาะย่อย อัตราจังหวะ และจังหวะเคาะ

อ้างอิง

แก้

บรรณานุกรม

แก้
  • Anon. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary II. Oxford and New York: Oxford University Press, 1971.