จักรพรรดิเหลียวซื่อจง

สมเด็จพระจักรพรรดิเหลียวซื่อจง เป็นพระโอรสในเย่ว์ลู่ทู่อี่และมีศักดิ์เป็นพระนัดดาของจักรพรรดิเหลียวไท่จง (พ.ศ. 1469-1490) เมื่อพระปิตุลาสวรรคตลง พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเหลียวซื่อจง จักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์เหลียว ทรงครองราชย์ระหว่างพ.ศ. 1490-1494 ในปีพ.ศ. 1494 (ค.ศ. 951) ปีที่4ในรัชกาลทรงถูกปลงพระชนม์

พระราชบิดา:

ด้านครอบครัว

  • พระมเหสีและพระสนม
    • พระมเหสีเจิน (皇后甄氏)
    • พระมเหสีเซียวซาเกอจือ(皇后萧撒葛只)
    • พระสนมซัวลี่
    • พระสนมพูเกอ
ก่อนหน้า จักรพรรดิเหลียวซื่อจง ถัดไป
จักรพรรดิเหลียวไท่จง จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1490 - พ.ศ. 1494)
จักรพรรดิเหลียวมู่จง