จักรพรรดิฮุ่ย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

จักรพรรดิฮุ่ยตี้ (Huidi) สามารถหมายถึง